"Het is ons verlangen om mensen in nood te hulp te komen en ze bij te staan in hun moeilijke omstandigheden"

Mobirise Website Builder
Missie, visie en doelstelling

Missie - Wat willen wij bereiken?


Onze stichting heeft zich als doel gesteld, mensen in nood te helpen. Wat begon met een ritje naar Oekraïne liep uit op het verlangen veel meer te kunnen doen voor (deze) mensen in nood.

Met o.a. het inzamelen van goederen zoals (kinder)kleding, speelgoed, dekens en beddengoed, hulpgoederen als hygiëneproducten, medicijnen en verbandmiddelen en zelfs ziekenhuisbedden. Ook aggregaten voor weeshuizen en opbouwmiddelen (zaagtafels) om getroffen huizen weer waterdicht te maken zijn hard nodig.

Visie - Waar staan wij voor?


Wij willen dit bereiken door naar de gebieden te reizen en zelf zorg te dragen dat alles op de juiste plek terechtkomt. 
Door de vele contacten die er inmiddels zijn, kunnen we - mits we een vrachtwagen hebben om de goederen te vervoeren - goed inspelen op de vraag die er is.

Door mensen (mondeling, via onze website en de socials) te informeren, hopen we veel kleding en hulpgoederen te blijven ontvangen om deze uit te reiken aan de mensen die ze zo hard nodig hebben.
Door fondsen in te zamelen hopen we daarmee ook diesel te kunnen betalen.Doelstelling


- Het bieden van internationale humanitaire hulp, in de ruimste zin van het woord, door middel van het brengen van voedsel, hulpgoederen de distributie en hulp  ter plaatse

- Zo vaak als mogelijk  is ritten organiseren naar de (oorlogs)gebieden met hulpgoederen

- Zo nodig opzetten van lokaal netwerk, zodat ook lokale vervoerders de vracht kunnen uitrijden naar eventueel moeilijk bereikbare plaatsen

- Het verzamelen van goederen door particulieren en bedrijven.

- Het werven van fondsen om de ritten mogelijk te maken

- Informeren van geïnteresseerden.


Volg ons ook op Social Media

Copyright © 2023 Care for Charity. Alle rechten voorbehouden.    KVK: : 87590093